Skovforeningens møde med miljøministeren

Skovforeningen har mødt Ida Auken for at drøfte hvordan Regeringen vil følge op på anbefalingerne fra Skovpolitisk Udvalg og vil sikre at skovbrugets muligheder inddrages i Natur- og Landbrugskommissionens arbejde.

Skovforeningen mødte 5. marts miljøminister Ida Auken for at drøfte hvordan Regeringen vil følge op på anbefalingerne fra Skovpolitisk Udvalg og vil sikre at skovbrugets muligheder inddrages i Natur- og Landbrugskommissionens arbejde.

Natur- og Landbrugskommissionen

Ida Auken fortalte at hun havde arbejdet hårdt for at få skovenes rolle som leverandør af natur med i Natur- og Landbrugskommissionens arbejde og havde eksplicit bedt om at kommissionen tager hensyn til anbefalingerne fra Wilhjelm-rapporten og rapporten fra Skovpolitisk Udvalg. Men udover formuleringen af kommissoriet – hvor hverken skovbrug eller Skovpolitisk Udvalg er nævnt – vil Regeringen ikke påvirke arbejdet undervejs.

Ida Auken pointerede samtidig at det er vigtigt at Skovforeningen tydeligt får præsenteret for kommissionen hvilke udfordringer skovbruget står overfor og hvilke løsninger skovbruget kan bidrage med.

Velfærd, adgang, landdistriksprogram og måske nye ordninger

Ida Auken fremhævede at hun til regeringsgrundlaget havde præsenteret konceptet ”grøn velfærd” for at sætte fokus på det gode naturen kan gøre for fx sundhed og stress.

Adgang til naturen ligger hende på sinde, og hun mener at støtte til skovbruget også bør medføre bedre adgangsmuligheder.

Hun lagde vægt på at der skabes muligheder i landdistriktsprogrammet for ordninger for skovbruget til finansiering af mere natur. Ministeren vil selv tage emnet op over for Fødevareministeren. Hun opfordrer Skovforeningen til at bruge sin indflydelse i EU for at skabe de nødvendige forudsætninger så også revisionen af den danske landdistriktsordning giver nye muligheder for skovene.

Ida Auken vil også overveje om der i finansloven for 2013 skal medtages nye ordninger rettet til de eksisterende skove.

Endelig opfordrede hun Skovforeningen til at holde øje med de fremtidige finansieringsmuligheder som skovenes CO2-binding kan medføre.

Skovforeningen lagde særlig vægt på at der er god tradition for at frivillige aftaler med skovbruget virker. Den vej vil vi fortsætte ad.

Hvad nu?

Natur- og Landbrugskommissionen har modtaget både Wilhjelm-rapporten og rapporten fra Skovpolitisk Udvalg.

Skovforeningen vil løbende søge maksimal indflydelse på Natur- og Landbrugskommissionens arbejde ved at præsentere skovbrugets tilbud og muligheder for at indfri de politiske målsætninger på biodiversitetsområdet.