Skovforeningens prisstatistik for marts 2008 er nu tilgængelig

Skovforeningens prisstatistik for marts 2008 er nu tilgængelig. Der er igen indberettet pæne mængder nåletræ til priststatistikken, specielt korttømmer har solgt godt i marts måned. Priserne holder sig nogenlunde stabile, med få og små udsving.

Vi oplever i øjeblikket ganske stabile priser på det danske træmarked, med kun få og relativt mindre udsving. Det ser derfor ikke umiddelbart ud til, at priserne på det danske træmarked lader sig påvirke voldsomt af det reducerede nybyggeri af boliger, der i disse tider opleves i Danmark og i de store økonomier vi præges af.

Der blev i marts måned handlet med forholdsvis gode mængder af bøg, til stort set samme pris som tidligere. Eg blev handlet som tidligere, mens markedet for ask ser godt ud. Her blev handlet til samme priser som de sidste par år, men til gengæld i noget større mængde. Der ser med andre ord ikke ud til, at de ekstra mængder vi tager ud af skoven for at imødekomme askesygen, får prisen til at dykke. Dette kan selvfølgelig skyldes, at det på grund af de våde skovbunde igennem vinteren, ikke har været muligt at skove de mængder man i markedet havde forventet.

Nåletræ handles som i det forgangne år og holder tilsyneladende priserne, som vi har oplevet siden det store opsving i starten af sidste år. Med hensyn til mængden af handlet nåletræ, så er det primært rødgran korttømmer der trækker læsset. Der forventes et noget roligere marked i den kommende tid, da lagrene for både råtræ og færdigvarer er betydelige.

Energitræ handles igen til mere forventelige priser, efter en særdeles god pris i januar. Med hensyn til mængde, bliver der for årstiden handlet i et stabilt og lavt leje. Der bør nok forventes bedre priser på energitræ den kommende tid, sådan som olieprisen udvikler sig.

Prisen på emballagetræ er steget lidt igen, specielt på det hvide træ, der nu handles til priser omkring 300 til 320 kr/m3. Det røde emballagetræ handles til lidt lavere priser. Der er indberettet ganske pæne mængder af det hvide emballagetræ, mens vi til prisstatistikken har fået indberettet et historisk lavt volumen af det røde emballagetræ. Uroen omkring EUR-palle systemet i fragtbranchen i EU, påvirker tilsyneladende ikke emballagetræmarkedet endnu.

Der handles med nogenlunde stabile mængder af cellulosetræ, til gennemsnitspriser der ligger lidt højere end det vi har set tidligere. Her forventes stabile eller stigende priser, efter Rusland har indført eksport-moms på råtræ og senest også på flis af afbarket træ.