Skovkontoordning præsenteret for Skatteudvalget

Dansk Skovforening har overfor Skatteudvalget argumenteret for etablering af en skovkontoordning

Dansk Skovforening havde den 5. april foretræde for Folketingets Skatteudvalget, hvor vi præsenterede vores ideer om etablering af en skovkontoordning. Miljø- og Fødevareudvalget samt Landdistriktsudvalget var også inviteret til at deltage i mødet.

På foretrædet, hvor begge sider af Folketinget var repræsenteret blev der givet udtryk for, at det ikke var et behov, de tidligere var gjort bekendt med, og der blev interesseret stillet spørgsmål til bl.a. eventuelle meromkostninger til staten, skovenes ejerforhold, foreningens tidligere initiativer på området m.v.

Vi gjorde en del ud af at forklare skovbrugets særligt forhold og præcisere forskellene mellem virksomhedsskatteordningen og en skovkontoordning.

Udvalgsformanden takkede for foretrædet og ville sørge for at oplægget bliver sendt til skatteministeren til kommentering.

Se vores oplæg til mødet og det uddybende notat som efterfølgende er sendt til udvalget og som også vil blive fremsendt til de to øvrige udvalgs medlemmer.