Skovkredsene får indflydelse på valg af repræsentanter

Skovforeningens bestyrelse har besluttet at skovkredsene får direkte indflydelse på valget af Skovforeningens repræsentanter i arbejdsgrupper og råd, fx de regionale hjortevildtgrupper og kommunernes grønne råd.

Skovforeningens bestyrelse har besluttet at skovkredsene får direkte indflydelse på valget af Skovforeningens repræsentanter i arbejdsgrupper og råd, fx de regionale hjortevildtgrupper og kommunernes grønne råd. Det vil ske i form af indstillinger til Skovforeningens bestyrelse.

Læs den fuldstændige liste over Skovforeningens aktuelle repræsentanter i råd og udvalg.

Samtidig er skovkredsenes forretningsorden blevet opdateret.