Skovkredsmøde i Nordlige Jyllands Skovkreds 23. august 2021

Dansk Skovforening inviterer i samarbejde med Hjorthede Planteskole til skovkredsmøde i Nordlige Jyllands Skovkreds mandag den 23. august fra kl. 13 – 15.30.

Temaet er: Publikumspres i en Corona tid

Skovkredsmøde

Formand for bestyrelsen i Dansk Skovforening Peter Arnold Busck orienterer om, hvor adgangsspørgsmålet står i det politiske landskab.

Hvad ønsker skovejerene sig af adgangsreglerne? Hvad skal Dansk Skovforening arbejde for? Hvad er realistisk? Hvor ser Dansk Skovforening muligheder og udfordringer i forhold til en mulig revidering af de gældende adgangsregler.

Afdelingsleder Tanja B. Olsen fra sekretariatet deltager og besvarer spørgsmål om adgangsregler.

Dagens program

Kl. 13.00 – 13.15: Velkomst – Hjorthede Planteskole byder på kaffe

Kl. 13.15 – 14.00: Dansk Skovforenings prioriterede emner og politisk status v. Peter Arnold Busck

Kl. 14.00 – 14.15: Valg af skovkredsformand og næstformand

Kl. 14.15 – 14.30: Eventuelt og indlæg fra medlemmer

Kl. 14.30 – 15.30: Oplæg og rundvisning på Hjorthede Planteskole

Praktisk

Mødested: Hjorthede Planteskole, Tukærvej 12, 8850 Bjerringbro

Tilmeldingsfrist: Torsdag den 19. august til Marie-Louise Bretner: mlb@skovforeningen.dk eller telefon 2780 1469.