Skovkredsmøde i Sydlige Jyllands Skovkreds 24. august 2021

Dansk Skovforening inviterer i samarbejde med DSHWood til skovkredsmøde i Sydlige Jyllands Skovkreds tirsdag den 24. august fra kl. 10 – 12.

Temaet for mødet er: Publikumspres i en Corona tid

Skovkredsmøde

Formand for bestyrelsen i Dansk Skovforening Peter Arnold Busck orienterer om, hvor adgangsspørgsmålet står i det politiske landskab.

Hvad ønsker skovejerene sig af adgangsreglerne? Hvad skal Dansk Skovforening arbejde for? Hvad er realistisk? Hvor ser Dansk Skovforening muligheder og udfordringer i forhold til en mulig revidering af de gældende adgangsregler.

Afdelingsleder Tanja B. Olsen fra sekretariatet deltager og besvarer spørgsmål om adgangsregler.

Dagens program

Kl. 10.00 – 10.15: Velkomst og kaffe

Kl. 10.15 – 11.00: Dansk Skovforenings prioriterede emner – herunder adgangsforhold og politisk status  v. Peter Arnold Busck

Kl. 11.00 – 11.15: Valg af skovkreds næstformand

Kl. 11.15 – 12.00: DSHWood oplæg om træmarked v. Rasmus Grønborg Bak

Praktisk

Mødested: DSHWood, Glarmestervej 7, 7000 Fredericia

Tilmeldingsfrist: Torsdag den 19. august til Marie-Louise Bretner: mlb@skovforeningen.dk eller telefon 2780 1469.