Skovkredsmøde og ekskursion i Fynske Skovkreds 31. august 2021

Dansk Skovforening inviterer i samarbejde med Anders Ulrich ejer af Skjoldmose Skovbrug til skovkredsmøde i Fynske Skovkreds tirsdag den 31. august fra kl. 11 – 15.30

 

Skovkredsmødets tema er: Adgang – publikumspres i en Corona tid

Bestyrelsesmedlem Bendt Wedell orienterer om, hvor adgangsspørgsmålet står i det politiske landskab.

Hvad ønsker skovejerene sig af adgangsreglerne? Hvad skal Dansk Skovforening arbejde for? Hvad er realistisk? Hvor ser Dansk Skovforening muligheder og udfordringer i forhold til en mulig revidering af de gældende adgangsregler.

Afdelingsleder Tanja B. Olsen fra sekretariatet deltager og besvarer spørgsmål om adgangsregler.

Dagens program

Kl. 11.00. Formøde for skovejende medlemmer på Øhavs-stien ved afdelingsleder i Dansk Skovforening Tanja Blindbæk Olesen.

  • Christian Ahlefeldt-Laurvig- Lehn orienterer om de forhandlinger, der har været med kommunen omkring de juridiske forhold. Herunder behandling af brugerbetaling, ansvar og vedligeholdelse.
  • Nedsættelse af et skovlodsejer brugerråd.

Kl. 12.00: Velkommen til Skovkredsmødet på Skjoldemose Skovdistrikt ved Skovkredsformand Lars-Hågen Lange

Kl. 12.05 – 12.35: Frokost bestående af smørrebrød, øl og vand.

Kl. 12.35 – 13.35: Bestyrelsesmedlem Bendt Wedell orientering om Dansk Skovforenings prioriterede emner – herunder adgangsforhold og politisk status 

Kl. 13.35 – 13.50: Valg af skovkredsformand og næstformand

Kl. 13.50- 14.20: Kaffe og kage samt introduktion til Skjoldmose Skovbrug v. skovejer Anders Ulrich

Kl. 14.30: Ekskursion på Skjoldemose skovdistrikt, hvor vi vil se på en afdriftsmoden kultur af Douglas og her debattere afsætning af denne, samt alternative indtægtskilder med udgangspunkt i Gorillaparken.

Praktisk

Mødested: Rødmevej 45, 5771 Stenstrup, Pavillonen i Gorillaparken:

Tilmeldingsfrist: Tirsdag den 24. august til Marie-Louise Bretner: mlb@skovforeningen.dk eller telefon 2780 1469.