Skovkredsmøder bliver åbne for alle skovejere

Skovforeningens politiske arbejde har betydning for alle skovejere, det bør ikke-medlemmer vide. Derfor bliver det fremover muligt for alle at følge med i foreningens arbejde på skovkredsmøderne.

Dansk Skovforening arbejder for alle landets skove.

Skovforeningens politiske arbejde har betydning for langt flere end blot de skovejere, der er medlemmer af foreningen. Det er der langt flere der bør vide. Derfor bliver det nu muligt for alle skovejere – medlemmer såvel som ikke-medlemmer – at følge med i arbejdet.

Det har bestyrelsen netop besluttet. Skovforeningens skovkredsmøder gøres fremover åbne for alle skovejere og deres repræsentanter.

Skovkredsmøderne er et lokalt forum, hvor Skovforeningens aktuelle arbejde – politisk, fagligt, markedsmæssigt og organisatorisk – præsenteres og Skovforeningen kan få værdifuldt input til det vigtige arbejde. Skovkolleger kan udveksle tanker og synspunkter om emner med særlig lokal relevans, og man kan udvide sit netværk med folk både i og uden for medlemskredsen. Og sidst, men ikke mindst præsenterer møderne også en mulighed for lokalt at hverve nye medlemmer til foreningen.

Vi har tidligere haft gode erfaringer med at afholde åbne skovkredsmøder og tror på, at den nye, åbne struktur er den rette vej at gå. Flere deltagere betyder flere perspektiver og idéer, og forhåbentlig kan et bredere engagement også betyde flere nye medlemmer i foreningen fremover.

Det vil fortsat kun være medlemmer af Skovforeningen, der har stemmeret på møderne.

Find din lokale skovkreds. Aktuelle arrangementer og møder i skovkredsene kan findes her på hjemmesiden.