Skovloven skal bevares som selvstændig lov

Lovgivningen på natur-og biodiversitetsområdet skal gennemgås, og vi frygter at et ensidigt fokus på biodiversitet vil betyde afvikling af skovloven som selvstændig sektorlov.

Som del af natur- og biodiversitetspakken er varslet en lovgennemgang med det formål at realisere natur-og biodiversitetspakken samt sætte klare rammer for den fortsatte udvikling af naturen og biodiversiteten i Danmark.

Regeringen forhandler i øjeblikket med sine støttepartier om indholdet og retningen for lovgennemgangen.

Vi ved, at der blandt regeringens støttepartier er ønsker om, at skovene skal underlægges og reguleres af en ny, større natur- og biodiversitetslov med en ny og anden formålsparagraf, end den der nu gælder for skovene.

Det er en af Dansk Skovforening mærkesager at sikre skovlovens overlevelse, og vi har derfor allerede nu kontaktet alle partiernes ordførere for at gøre opmærksomme på det uhensigtsmæssige i at nedlægge skovloven.

Hul i hovedet at nedlægge skovloven som selvstændig lov

Danmark har en politisk ambition om at øge skovarealet til at dække 20-25% af land. Det er fornuftigt set ud fra både et klima- og biodiversitetsperspektiv. Ved at øge arealet med skov bliver der mere plads til naturtiltag og det giver også mere produktion af træ.

Vi har nemlig brug for mere træ og ikke mindre træ, hvis vi skal gennemføre en grøn omstilling. Skovens træer binder CO2 fra atmosfæren, og mere træ i f.eks. byggeriet kan substituere en stor del af de C02-udledende byggematerialer.  Træ der kan anvendes i byggeriet får vi kun, hvis skovene drives bæredygtigt og med et produktionssigte.

Derfor vil det være helt hul i hovedet at nedlægge skovloven som selvstændig sektorlov.

Skovens mange formål som reflekteret i skovloven

Skovene i Danmark tjener mange formål på en gang: naturmæssige, rekreative og produktionsmæssige. Vi har en skovlov med en lang historie (1805), som meget fint og helt fra sin begyndelse har haft til formål at beskytte skovene og udvide skovarealet i Danmark.

Den nuværende skovlov til formål at afveje alle interesserne på arealet og fremme en bæredygtig drift af landets skove og balancerer på forbilledlig vis skovens mange forskellige formål, herunder produktionen af træ. På samme måde mener vi, at skovejerne varetager alle formål ansvarligt og samfundsbevidst.

Skovloven og den konkrete virkelighed i skovene står i et fint forhold til hinanden, som det er nu, mener vi.

Mulige konsekvenser

Hvis skovenes skal reguleres af et nyt lovkompleks, hvis hovedformål ikke er en bæredygtig skovdrift, frygter vi:

  • Dårlige rammevilkår. Det bliver svære inden for lovens rammer at afbalancere forskellige hensyn, hvilket svækker skovejernes retstilling og langsigtede planlægning.
  • Forståelsen for og varetagelsen af skovbrugets erhvervsmæssige og produktionsmæssige vilkår svækkes.
  • Skovbruget vil i modsætning til landbrug og fiskeri ikke længere have sin egen sektorlov.