Skovorganisationer anbefaler skovejerne at dyrke energitræ

Dansk Skovforening, HedeDanmark og Skovdyrkerne tror nu så meget på fremtidens marked for energitræ at de anbefaler skovejerne at dyrke energitræ målrettet. Det kan ske ved øget og mere konsekvent brug af hurtigvoksende hjælpetræer i skovbevoksningerne.

Se mere om anbefalingen i denne baggrundsartikel som også forklarer gevinsterne for samfundet ved dansk skovbrugs produktion af energitræ: Det gavner skovene, beskæftigelsen, klimaet og selvforsyningen.

Kontakt til skovfolk og skovejere

Baggrund om produktion og forbrug af dansk skovflis

Ebbe Leer
Konsulent i Træ til Energi
20 45 39 19, el@hededanmark.dk
Marie-Louise Bretner
Forstfuldmægtig i Dansk Skovforening
33 78 52 17, mlb@skovforeningen.dk
Skovdyrkerne
Svend J. Christensen
Sekretariatschef i Skovdyrkerne
23 40 92 62, sjc@skovdyrkerne.dk
HedeDanmark
Steen Vincens Riber
Divisionsdirektør i HedeDanmark
21 47 02 98. svr@hededanmark.dk
Midt & Vestjylland
Østjylland
Nordjylland
Sydjylland
Fyn
Sjælland