Skovpolitisk konference: Skoven kan bidrage til at løse globale udfordringer

Godt en uge inde i valgkampen kunne årets skovpolitiske konference på Christiansborg, give løsninger på hvordan skov og træ kan bidrage til at løse globale megaudfordringer, med særligt fokus på klimakrisen og knapheden af ressourcer.

Årets skovkonference i Fællessalen på Christiansborg er ved at starte.

”Klimakrise og knaphed på ressourcer – hvordan kan skovene bidrage til at løse vores udfordringer?” var temaet på Dansk Skovforenings skovpolitiske konference på Christiansborg i går. Her blev sat fokus på hvordan skovbrug og træproduktion kan bidrage til at løse den globale udfordring, som flest danskere ifølge en ny meningsmåling bekymre sig om – nemlig klimaet.

De budskaber som står tilbage efter konferencen er, at den globale efterspørgsel på ressourcer betyder, at der er behov for at fremme en dansk produktion af bæredygtigt træ og, at vi skal blive endnu bedre til at anvende biomasse til en langt bredere vifte af produkter. Det kræver politisk blik for langsigtede investeringer, med behov for handling nu.

Træforbrug kan ikke ses udelukkende i national kontekst

Cheføkonom i Danske Bank Las Olsen gav med udgangspunkt i den aktuelle økonomiske situation et blik ind i den forventende konjunkturudvikling de kommende år. Hans budskab var, at selvom de konjunkturmæssige udsving i øjeblikket kunne se voldsomme ud, så var der tendenser som pegede i retning af en tilbagevenden til en mere normal tilstand. Energipriserne var begyndt at falde og de europæiske lande havde generelt udvist større løntilbageholdenhed, end man havde set i USA.

Direktør Rasmus Grønborg Bak, DSHwood A/S supplerede med et blik på den forventede udvikling i verdens træforbrug, hvor navnlig Asien vil være en af de helt store drivere på efterspørgslen i de kommende år. Af samme grund kan det give udfordringer, hvis Danmark i fremtiden baserer sig på for stor import af træ. Der er derfor fortsat grund til at forsætte driften af de danske skove.

Rasmus Grønborg Bak, direktør i DSHwood A/S.

Træet kan og skal udnyttes bedre med blik på lagring af CO2 og substitution af fossile ressourcer

Efterspørgslen på træ betyder, at der skal ses på nye og mere optimale anvendelsesformer af træ. Det gælder navnlig den del, der i dag går direkte til energi.

Lektor Emil Thybring fra Københavns Universitet illustrerede, hvordan træ fra tyndinger i højere grad kan anvendes til byggeprodukter i form af limtræ, pladematerialer og isolering. En væsentlig forudsætning for en optimal ressourceudnyttelse er at forlænge biomassens levetid gennem forskellige produkter, før det bliver en del af energiforsyningen. Det kræver udvikling og teknologi og et marked, der kan gøre produktionen rentabel i større skala.

Emil Thybring, lektor på Københavns Universitet.

Den klimamæsigt mest optimale brug af træ fra skoven sker i byggeriet, som giver langt den længste lagring af kulstof. Det var hovedpointen fra Professor Henrik Wenzel fra Syddansk Universitet. Han gennemgik også andre muligheder for anvendelsen af træbiomassen fx til PtX og biogas. Det sidste spåede han ikke lang levetid, på grund af en forventet øget efterspørgsel af biomasse til anden anvendelse, der vil gøre det for dyrt, sammenlignet med brint. Derimod så han muligheder for anvendelse af træbiomassen til raffinerede produkter, hvor cellulose, hemicellulose og ligning udvindes til anvendelse i fx viscose og medicinalindustrien.

Frivillighed, gulerod og mindre bureaukrati

Direktør i Dansk Skovforening Anders Frandsen vendte blikket mod den igangværende valgkamp. Det er tydeligt, at skov og skovrejsning har fået en plads på den politiske scene, som ikke er set i nyere tid. Skov anses som et vigtigt instrument til at løse de 4 globale megaudfordringer; klima, biodiversitet, energiforsyning og ressourceknaphed. Det er positivt, at der er fokus på skovrejsning, men de store politiske visioner må indordne sig under, at skov kræver langsigtet planlægning, og derfor kun fungerer med positive incitamenter og frivillighed frem for tvang og regulering. Samtidig er der behov for tiltag inden for udvikling af innovative anvendelser af træ og en politisk tilkendegivelse af, at bæredygtigt produceret dansk biomasse fortsat spiller en væsentlig rolle i dansk energiforsyning. Dette vil bidrage til at opretholde et konkurrencedygtigt skovbrugserhverv som kan levere kvalitetstræ til bygge-, træ- og møbelindustrien, som er en forudsætning for den grønne omstilling.

Anders Frandsen, direktør i Dansk Skovforening.

Download

Se slides som blev vist på årets skovkonference: