Skovpolitisk Udvalg er i gang

Arbejdet i regeringens skovpolitiske udvalg er nu i gang. Udvalgets medlemmer har peget på skovens og skovbrugets udfordringer og på midler til at løse dem. Udvalget forbereder sig på Klimakommisionens udspil sidst i september.

Efter mere end 1 års tilløb blev det skovpolitiske udvalg nedsat i juni. Arbejdet er nu i gang, og udvalget har afholdt to møder.

Indledningsvist er udvalgets medlemmer blevet bedt om at pege på de udfordringer som hvert medlem mener at skovene og skovbruget står over for – samt hvilke virkemidler der vil kunne bruges overfor udfordringerne.

Skovforeningen har peget på en række emner inden for økonomi og produktion (både beskatning og indtjening) idet skovbruget ikke i dag er økonomisk bæredygtigt. Og dermed er der heller ikke grundlag for økologisk og social bæredygtighed på langt sigt.

Skovforeningen har lagt vægt på at udvalget, som et fagligt udvalg, skal pege på alle skovbrugets problemområder. Andre medlemmer ønsker derimod at udvalget kun fokuserer på problemer og virkemidler som vurderes som politisk realistiske at gøre noget ved her og nu. Skovforeningen arbejder imod sådan en begrænsning i udvalgets arbejde: Den kommende udvalgsrapport skal lægge sporet for de kommende måske 20 års skovpolitik, og i den periode bør Danmark ikke være begrænset af hvad et udvalg vurderer at der er politisk vilje og evne til at gennemføre i 2010.

Da Klimakommissionen offentliggør sin rapport den 28. september, og der i den forbindelse vil være et stort fokus på klimaudfordringerne, har det skovpolitiske udvalg besluttet at afholde et ekstraordinært møde den 21. september – især med henblik på at kvalificere diskussionerne om skovbrugets potentiale i klimasammenhæng.