Skovprogram præsenteres tidligst efter sommerferien

I et svar til Miljø- og Fødevareudvalget lover Miljø- og Fødevareministeren at følge op på det nye skovprogram efter sommerferien.

Pia Adelsteen, formand for Miljø- og Fødevareudvalget efterlyste efter Dansk Skovforenings møde med udvalget i midten af juni måned Miljø- og Fødevareministerens plan for den politiske proces for de nye skovprogram.

Jakob Ellemann-Jensen har nu svaret og lover en opfølgning efter sommerferien:

Miljøstyrelsen havde i perioden 9. feb. til 6. april 2018 et udkast til nyt nationalt skovprogram i offentlig høring. Udkastet og det tilhørende høringsbrev kan ses på høringsportalen. Høringssvarene er pt. ved at blive gennemgået og vurderet.

Forud for udsendelsen havde skovbrugserhvervet, grønne organisationer og forskere m.fl. bidraget med input. Der kom høringssvar fra mere end 25 organisationer og enkeltpersoner.

Jeg forventer at kunne være klar med en opfølgning efter sommerferien.

Dansk Skovforening har længe presset på for at få en samlet plan for de politiske ønsker til skovene, og vi ser frem til opfølgningen efter sommerferien.

Download

Læs Jakob Ellemann-Jensen’s svar til Miljø- og Fødevareudvalget: