Skovrådet: Hjælp de danske skove

Skovrådet - Miljøministerens bredt sammensatte rådgivende organ om skove - opfordrer Regeringen til at prioritere skovene og give dem en reel hjælpende hånd. Det er en reaktion på Regeringens aktuelle rapport om skovbrugets økonomi.

Skovrådet – der er et bredt sammensat, uafhængigt råd nedsat ifølge Skovloven – afventer spændt, hvorledes regeringen vil hjælpe skovene, således som det er lovet i regeringsgrundlaget.

Som opfølgning på regeringsgrundlaget blev der nedsat et embedsmandsudvalg, der nu har udgivet en rapport om ”Skovbrugets økonomiske rammevilkår”.

Skovrådet har med interesse læst rapporten, der giver en omfattende gennemgang af skovsektoren. Skovrådets råd til regeringen om ikke at undervurdere skovenes betydning for samfundet er underbygget i rapporten. Skovene er meget vigtige levesteder for vilde dyr og planter, de producerer træ, der er grundlaget for en træ- og møbelindustri, som tegner sig for ca. 6 % af den danske industrieksport, og vi går alle sammen ture i skovene.

Men man kan desværre ikke læse af rapporten, hvordan regeringen så vil forbedre vilkårene for skovene.

Skovbruget er på den ene side et erhverv på lige fod med andre erhverv, og økonomien påvirkes derfor af prisudviklingen på produkter og ejendomme, beskatningsstrukturen, ejendomsforhold og omkostningsniveau m.v.. På den anden side skal skovene tilgodese en række vigtige samfunds-mæssige funktioner: Friluftsliv, natur-, kultur- og miljøbeskyttelse samt produktion af det miljøvenlige råstof træ.

Fuglefløjt i skovene, gamle majestætiske egetræer, der får lov at undgå motorsaven, stier til friluftslivet osv. er af værdi for samfundet. I en situation hvor erhvervet er trængt pga. historisk lave priser på træ og et stormfald i januar, der gav store tab, kan det være svært at prioritere sådanne værdier for skovejerne. Og det kan være svært at omstille til en mere bæredygtig skovdrift, således som det er målet i den nye skovlov.

Heldigvis er regeringen enig heri – den har lovet at se på skovbrugets økonomiske rammevilkår. Foreløbigt med en rapport på 34 sider. Heraf kan man se, at regeringen overvejer at lette rammevilkårene med den ene hånd; men måske samtidig med den anden hånd at fjerne eksisterende ordninger, der skal fremme udviklingen af en mere bæredygtig skovdrift. Det sidste vil være uheldigt og modvirke målet med den nye skovlov fra 2004.

Skovrådet, hvor alle interesser i skovene er repræsenteret, vil gerne opfordre regeringen til at prioritere skovene og give dem en reel hjælpende hånd. Til gavn og glæde for os alle.