Skovrådet klar med anbefalinger om dansk træproduktion

Knap et år efter at Dansk Skovforening opfordrede miljøministeren til at lade Skovrådet komme med input til de politiske planer på skovområdet, har rådet nu afleveret syv konkrete anbefalinger til miljøministeren, som skal fremme bæredygtig dansk træproduktion og bidrage til den grønne omstilling.

Skovrådet har i dag afleveret syv konkrete anbefalinger til miljøminister Lea Wermelin om, hvordan en bæredygtig dansk træproduktion kan fremmes og bidrage til den grønne omstilling.

Rådets anbefalinger er resultatet af et større arbejde, der blev sat i gang i foråret, efter Dansk Skovforening havde fremsat et nytårsønske til miljøministeren om at lade Skovrådet trække i arbejdstøjet og komme med input til, hvordan vi kan øge den danske produktion af miljørigtige træprodukter til brug i den grønne omstilling.

Miljøministeren kvitterede for Dansk Skovforenings ønske, og Skovrådet gik i begyndelsen af året i gang med at drøfte proces og indhold af arbejdet. I juni nedsatte rådet to underudvalg, der skulle svare på, dels hvordan en forsyning af bæredygtigt dansk træ sikres og fremmes, og dels hvilke nye anvendelsesformer af træ der med fordel kan fremmes for at understøtte den grønne omstilling. Dansk Skovforening har været repræsenteret ved Niels Otto Lundstedt i arbejdsgruppe 1 og Tanja Blindbæk Olsen i arbejdsgruppe 2 – læs mere om udvalgene her.

Arbejdet er blevet til syv anbefalinger:

  • Naturmæssigt særlig værdifuld skov skal registreres
  • Genetablér en betalingsordning for grønne driftsplaner
  • Oplysningskampagne om øget produktion af bæredygtigt træ
  • Sæt politisk mål for certificeret træ fra danske skove
  • Øget forskning omkring klimaforandringernes påvirkning af danske skove
  • Der bør afsættes midler til øget rådgivning af skovejere om skovens robusthed og tilpasningsevne
  • Behov for træstrømsanalyse af dansk træproduktion og træstrømme i Danmark

Det er et samlet skovråd, der står bag anbefalingerne. Dansk Skovforening vil nu arbejde for, at der følges op på og afsættes ressourcer til gennemførelse af anbefalingerne.

Nye anvendelser af træ

Ud over de konkrete anbefalinger har Skovrådet også undersøgt og drøftet, hvilke nye anvendelsesformer af dansk træ der kan bidrage til den grønne omstilling, herunder særligt hvordan den biomasse, der i dag anvendes til afbrænding, kan benyttes til nye formål i fremtiden, og hvordan træ i højere grad kan indgå i den cirkulære økonomi og binde kulstof længst muligt.

Skovrådet har lagt vægt på, at det er en forudsætning, at træet er produceret dokumenterbart bæredygtigt, hvis det skal indgå i bæredygtige træprodukter til fremme af den grønne omstilling.

Skovrådet peger i den anledning på øget brug af massivtræselementer og træfiberisolering i byggeriet, forskning i modificeret træ, større kendskab om træbaserede tekstiler samt udbredelse af Power-to-X (PtX) og Carbon Capture Storage-teknologier (CCS) til anvendelsesformer, der særligt kan være relevant for dansk træ.

Anbefalingerne er samlet i en underbyggende rapport –Knap et år efter at Dansk Skovforening opfordrede miljøministeren til at lade Skovrådet komme med input til de politiske planer på skovområdet, har rådet nu afleveret syv konkrete anbefalinger til miljøministeren, som skal fremme bæredygtig dansk træproduktion og bidrage til den grønne omstilling.

Download

Læs Skovrådets samlede rapport: