Skovrådets formand skriver kronik til den nye regering

Kronikken i Politiken opfordrer den nye regering til at udfylde tomrummet efter mange års manglende skovpolitik - og dermed udnytte skovenes store muligheder på masser af vigtige områder.

Få dage efter at den nye regering offentliggjorde sit regeringsgrundlag hvor ordet “skov” er nævnt én gang, bragte Politiken 6. oktober en kronik med titlen “Skovene bør være med i regeringens politik“.

Kronikken er skrevet af Niels Elers Koch, formand for Skovrådet og direktør for Skov & Landskab, Københavns Universitet.

Kronikken peger på skovenes nøglerolle i produktionen af klimavenlig og vedvarende energi, for biodiversiteten og for danskernes friluftsliv – og ikke mindst på de store uudnyttede muligheder på disse områder efter mange års manglende skovpolitik i Danmark.

Kronikken slutter således:

For den almindelige dansker er konsekvenserne af politikernes manglende indsats for skovpolitikken i de sidste 10 år ikke til at se her og nu.

Skovene står fortsat derude, og de er skønne at gå i. Men skovenes problemer er ret akutte. Det er ikke nemt at få økonomien til at hænge sammen, og skovbruget bliver mindre hver eneste dag – færre ansatte og mindre viden om skovdrift.

Det rammer både skovenes sundhed, produktionen af træ, naturværdierne og mulighederne for at bruge skove til friluftsliv og aktiviteter, der styrker befolkningens sundhed. Så skovene savner hårdt politikernes vilje og evne til at erkende problemerne og agere herpå. Det koster penge, men gevinsterne er langt større.

Vi må arbejde for, at skovene kommer til at spille en væsentlig rolle, der gavner klimaet, produktionen af træ, biodiversiteten, rent vand, friluftsliv og folkesundhed og en sikker forsyning med vedvarende energi.

Aldrig før har så mange mennesker efterspurgt så mange forskellige ydelser fra skovene. Og skovene kan levere det hele. Nu mangler vi kun, at den nye regering også leverer.

Dansk Skovforening er helt enig.