Skovrådets sammensætning de næste 4 år

Miljøministeren har udpeget Skovrådets medlemmer for perioden 1. oktober 2012 – 30. september 2016. Se dem her.

I henhold til skovlovens § 47 har Miljøministeren nedsat et skovråd som skal rådgive ministeren i skovbrugsfaglige og andre spørgsmål vedrørende skove, afgive udtalelser til ministeren på eget initiativ om spørgsmål af betydning for skovene eller lovens administration samt følge udviklingen i skovene og lovens administration.

Skovrådets formand udnævnes af ministeren. Rådet skal i øvrigt bestå af medlemmer der udnævnes af ministeren efter indstilling fra myndigheder, foreninger og organisationer med interesse inden for skovlovens område. Ministeren har udpeget Skovrådets medlemmer for perioden 1. oktober 2012 – 30. september 2016:

 • Formand Niels Elers Koch, Skov & Landskab, Københavns Universitet
 • Niels Otto Lundstedt, Dansk Skovforening
 • Tanja B. Olsen, Dansk Skovforening
 • Michael Glud, HedeDanmark
 • Svend J. Christensen, Skovdyrkerne
 • Lars Hvidtfeldt, Landbrug & Fødevarer
 • Uffe Jacobsen, Danske Træindustrier
 • Nora Skjernaa Hansen, Danmarks Naturfredningsforening
 • Jonas Geldmann, Danmarks Naturfredningsforening
 • Henrik Weidling, Dansk Ornitologisk Forening
 • Trine Skov, Friluftsrådet
 • Jan Kunstmann, Verdens Skove
 • Christina Egsvang Føns, Kommunernes Landsforening
 • Vivian Kvist Johannsen, Skov & Landskab, Københavns Universitet
 • Bettina Nygaard, DCE- Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet

Skovrådets sekretariat ligger i Naturstyrelsen.