Skovrejsning og træforædling som virkemidler i ny klimaplan

Hvor får man mest klima for pengene? Regeringen har udsendt sin klimaplan med tilhørende virkemiddelkatalog og bebuder en klimalov i næste folketingssamling.

Dansk klimaplan – nationalt og i EU

Klima- og Energiministeriet har offentliggjort regeringens klimaplan.

Målet er at Danmark frem mod 2020 skal reducere sin CO2-udledning med 40% i forhold til 1990. Der mangler cirka fire millioner ton CO2-ækvivalenter i 2020 for at leve op til dette mål.

Regeringen erklærer at ville føre en aktiv klimapolitik. Man vil blandt andet arbejde for at det europæiske kvotehandelssystem kommer til at fungere (der skal en pris på CO2-kvoterne), at CO2-krav til biler strammes på EU-niveau samt at der fortsat stilles grønne krav i EU’s fælles landbrugspolitik.

Nationalt vil regeringen arbejde på, at integrere klimahensyn i alle politikker og love, herunder for de fire sektorer med størst betydning for CO2-udledning:

  • Energisektoren (her har man allerede været i gang i nogen tid)
  • Transportsektoren (her er ikke sket så meget)
  • Landbruget (der allerede har nedbragt sine CO2-udledninger betydeligt samtidig med at produktionen er øget)
  • Miljø (primært affald)

Virkemiddelkatalog med skovrejsning og træforædling

Til brug for det arbejde har regeringen fået udarbejdet et virkemiddelkatalog, der udregner de samfundsmæssige omkostninger ved en lang række klimatiltag.

Skovrejsning på 50.000 ha højbundsjord og træforædling er nogle af de virkemidler der nævnes i kataloget, men vores ønsker om generel øget brug af træ, som en del af svaret på klimaudfordringen, er ikke at finde i kataloget.

Forhandling med sektorerne

Klima- og Energiministeren vil nu tage kontakt til de relevante sektorer til en diskussion af virkemidlerne.

Diskussionerne skal føre til en klimalov som bliver rammen om den fremtidige klimaintegration i alle politikker og lovgivningstiltag .Ministeren forventer at fremsætte klimaloven i næste folketingssamling.

Skovforeningens arbejde

Skovbruget har aktier i klimadebatten både som energiproducent og som jordbruger.

Skovforeningen vil søge at gøre vores indflydelse gældende så klimaplanen og den efterfølgende klimalov afspejler at klima og skov hører sammen.