Skovrejsningsordning: Fortsat forsinkelser på udbetalinger

Ordningen for tilskud til privat skovrejsning er ramt af forsinkelser i behandlingen af sager, og det gælder også udbetalinger af tilskud. Efter planen skulle alle anmodninger om udbetaling fra 2021 og tidligere have været behandlet inden den 1. maj, men over 20 procent af sagerne er stadig ikke afklaret.

Der er desværre stadig forsinkelser i Landbrugsstyrelsens behandling af tilskudsordningen for privatskovrejsning.

Som vi den seneste tid har skrevet om, præger store forsinkelser tilskudsordningen for privatskovrejsning. Men det er ikke kun behandlingen af tilsagnssager, der halter – også udbetalingerne af tilskud efter plantning er forsinket.

Den 18. marts i år skrev Landbrugsstyrelsen, der administrerer skovordningerne, ellers på sin hjemmeside, at de forventede, at alle, der havde søgt udbetaling af tilskud i 2021 eller tidligere kunne forvente, at få tilskuddet udbetalt senest den 1. maj:

Hvis du har søgt udbetaling af dit tilskud i løbet af 2021 eller før, kan du forvente at få dit tilskud udbetalt senest 1. maj 2022. Dette er dog med forbehold for sager, hvor helt særlige forhold gør, at udbetalingen forsinkes (eksempelvis ved konkurs, dødsfald eller lign.) Herunder kan det oplyses, at der er en række sager, som ikke kan opnå den fulde støtte pga. uoverensstemmelse mellem tilsagn og det ansøgte beløb. Disse sager vil også i nogle tilfælde blive forsinket pga. kompleksitet i sagsbehandlingen, skrev styrelsen.

Nu oplyser styrelsen til Dansk Skovforening, at 21 procent af ansøgningerne om udbetaling af tilskud fra før 2022 stadig ikke er behandlet.  

Fremadrettet opdaterer vi vores opgørelse af tallene, så der skelnes mellem sager før og efter 2022. Her viser den nyeste opgørelse, at 79 procent af anmodningerne om udbetaling af tilskud for privat skovrejsning modtaget før 2022 er behandlet. Det svarer til 538 ud af 678 sager, siger Frank Kargo, enhedschef i Landbrugsstyrelsen.

Komplicerede sager skaber forsinkelser

Ifølge ham skyldes forsinkelserne på de resterende 140 ubehandlede sager, at sager er meget komplicerede:

Vi oplever desværre stadig, at flere af udbetalingssagerne er så komplicerede, at de kræver mere tid at løse end først antaget. Det kan for eksempel være i det tilfælde, at en sag ikke kan opnå den fulde støtte på grund af uoverensstemmelse mellem tilsagn og det ansøgte beløb, siger Frank Kargo.

Han oplyser til Dansk Skovforening, at den ældste af de ubehandlede anmodninger om udbetaling for privat skovrejsning kom i 2018. Landbrugsstyrelsen kan endnu ikke oplyse, hvornår de nu forventer, at sagerne vil være afklaret:

Vi forventer snarest muligt at melde en dato ud for, hvornår de resterende udbetalingsanmodninger fra 2021 og før vil være færdigbehandlet, siger Frank Kargo.