Skovrydning luner i statskassen

Staten har lavet en manøvre som nogle vil mene er politisk smart. Vi mener at den viser at Danmark mangler en sammenhængende skovpolitik. Læs lederen i Skoven 5/2015.

Staten har lavet en manøvre som nogle vil mene er politisk smart.

Vi mener at den viser at Danmark mangler en sammenhængende skovpolitik.

Manøvren

I 2012 pålægges Fødevareministeriet at sælge et potentielt værdifuldt naturområde – 875 ha i Store Vildmose – for at opfylde et krav fra Finansministeriet om at skaffe penge til statskassen.

Miljøministeriet vil gerne overtage området og udvikle dets naturværdier. Men Miljøministeriet har ingen penge, og Fødevareministeriet har brug for pengene til at opfylde Finansministeriets krav.

Løsningen bliver at Miljøministeriet sælger 80 ha af Tranum Klitplantage. Arealet skal så ryddes så der kan graves og sælges sand fra undergrunden.

Som kompensation skal der plantes 120 ha erstatningsskov et andet og indtil videre ukendt sted.

Facit bliver dermed:
  • Staten ejer fortsat 875 ha i Store Vildmose.
  • Fødevareministeriet tørrer sit provenukrav af på Miljøministeriet.
  • Miljøministeriet sælger skov til rydning og sandgravning for at skaffe pengene til statskassen.

Det præsenterer Miljøministeriet i en pressemeddelelse som “en samlet løsning der både vil gavne miljøet og erhvervslivet”.

Men manøvren har tydeligvis intet med naturpolitik at gøre. Den handler om at statskassen mangler penge, og dem fandt man så til sidst i en bunke sand under en statsskov.

Vi mangler en sammenhængende skovpolitik

Var manøvren den bedste måde at skaffe penge til staten på? Var manøvren det bedste der kunne ske for naturen i Store Vildmose og i Tranum Klitplantage?

Det må staten som skov- og naturejer gøre op med sig selv – og med skatteyderne og vælgerne.

Men vi savner, også i denne sag, en langsigtet og sammenhængende skovpolitik for Danmark.

En politik der beskytter skovene og naturen imod hurtige og uigenkaldelige hovsabeslutninger når der skal skaffes penge i en fart.

Regeringen har siden 2014 varslet et nationalt skovprogram. I skrivende stund (7. maj) er det endnu ikke fremlagt, men Miljøministeren har lovet at præsentere indholdet på Skovforeningens generalforsamling 28. maj.

Det glæder vi os meget til.

Ingen kan forudsige skovprogrammets videre skæbne efter Folketingsvalget.

Men det er helt afgørende for skovene, både de offentlige og de private, at Danmark får en officiel skovpolitik som også respekteres og forfølges i den reelle skovpolitik som ofte føres uden for Miljøministeriet – fx i Fødevareministeriet, Klima-, Energi- og Bygningsministeriet, Skatteministeriet
og Finansministeriet.