Skrækfantasier skal stoppe nye dyrehaver

Lederen i Skovens augustnummer: Miljøministeren vil forbyde nye dyrehaver i skov. Men dyrehaver i skov gavner både befolkningen og biodiversiteten. Så hils dem velkommen i stedet for at forbyde dem.

Dyrehaver i skovområder er naturperler. De har en høj biodiversitet med et rigt og usædvanligt dyre- og planteliv, og de giver store oplevelser for befolkningen med hjortevildt, åbne græsarealer og store fritstående træer. Men nu vil miljøminister Karen Ellemann forbyde nye dyrehaver i Danmarks skove.

Det er en kovending i forhold til regeringens egen skovlov fra 2004 som åbnede for at der skulle tillades dyrehaver der fremmer biodiversiteten.

Ministeren begrunder regeringens kovending med skrækkelige fantasier om hegn overalt i den danske natur. I udkastet til lovforslag står:

Etablering af dyrehaver indebærer, at natur bliver afgrænset og indhegnet til dette brug. Hvis dyrehaver bliver meget udbredt, vil det hindre en sammenhængende og tilgængelig natur for dyr og mennesker.

Argumentationen er ikke troværdig:

  • Intet tyder på at dyrehaver og dermed hegn i naturen bliver ”meget udbredt”. Siden 2004 er der ansøgt og givet tilladelser til tre nye dyrehaver. I alt 2000 hektar eller 0,4 % af Danmarks skovareal. Det er komplet uforståeligt hvordan denne beskedne – og for biodiversiteten og friluftslivet gavnlige – udvikling kan få regeringen til at mene at ”det er nødvendigt at forhindre, at der kommer flere dyrehaver på fredskovspligtige arealer”.

  • Dyrehaver hindrer ikke naturens tilgængelighed for mennesker. Både skovloven og naturbeskyttelsesloven kræver at befolkningen skal have mindst samme adgang til en dyrehave som til en skov inden der blev sat hegn.

At forbyde dyrehaver strider imod regeringens egne mål og internationale aftaler om sikringen af den biodiversitet som Danmark ikke opfylder overfor EU.

For at sikre biodiversiteten kræves blandt andet at naturarealer afgræsses af mange dyr og flere arter. Det er ofte kun muligt ved at sætte hegn op. Disse områder byder samtidig på store naturoplevelser. Jægersborg dyrehave får fx over 5 millioner besøg hvert år, og dyrehaven rummer både de mange hjorte og en af Danmarks rigeste insektfaunaer.

Der findes ikke viden om dyrehavers betydning for vildtets frie bevægelighed. Derimod har undersøgelser vist at jagt, motorveje og bebyggelse har store konsekvenser for sammenhængende natur og vildtets frie bevægelighed.

Vi appellerer derfor til fornuften: Hils nye dyrehaver velkommen. Danmark har brug for flere dyrehaver i skov, både for biodiversiteten og for danskernes friluftsliv.

Kontakt

Jan Søndergaard, direktør i Dansk Skovforening:
Telefon 4020 0597, js@skovforeningen.dk

Jan Eriksen, direktør i Friluftsrådet:
Telefon 4033 2122, je@friluftsraadet.dk

Jan Kunstman, bestyrelsesmedlem i Nepenthes:
Telefon 5162 5013, jkm@nepenthes.dk