Skyd kun med godkendte skovhagl

Der sælges i øjeblikket haglpatroner, som ikke er godkendt til skovjagt. Det kan give problemer for skovene og træindustrien.

I nogle jagtforretninger markedsføres i øjeblikket haglpatroner, som hævdes at være egnede til skovjagt. Men haglene er ikke godkendt til skovjagt, med mindre det tydeligt står på pakken.

Skovforeningen og Danske Træindustrier tester og godkender skovhagl

Skovforeningen gennemfører i samarbejde med Danske Træindustrier en test af skovhagl. Testen har til formål at sikre haglene ikke misfarver veddet i træerne og ikke skader værktøjet i træindustrien. Den gennemføres på et testinstitut i Danmark og på en udenlandsk finerskrællefabrik.

At drive jagt med utestede hagl påfører skovene en økonomisk risiko

Hvis man som skovejer ikke kan dokumentere, at der er drevet jagt med godkendte skovhagl, eller hvis et savværks maskiner tager skade af hårde metalgenstande i træet, kan man blive udelukket som leverandør til den pågældende industri.

Og hvis en dansk kævle findes på et finerværk i Kina med hårde eller misfarvende hagl i, risikerer de danske skovejere et økonomisk tab i millionklassen. Eksporten af løvtrækævler er meget følsom over for sager af denne karakter, og derfor er det vigtigt, at jægerne kun bruger hagl til skovjagt, som er godkendt til formålet.

Sådan kan du se på pakken om haglene har bestået testen

På de hagltyper, som er testet og fundet egnede til skovjagt, kan du se et logo for Dansk Skovforening og Danske Træindustrier med teksten:

Haglene er afprøvet af uafhængigt testinstitut med hensyn til skadelige virkninger i træindustrien og er i denne relation fundet egnede til jagt i skovområder.

Her finder du listen over godkendte skovhagl.

Skader på træ og industriværktøj som følge af for hårde hagl

Skaderne på træ, der har indeholdt hagl, som ikke har bestået testen, ses som splintrede finerskræller og ujævne spor i træet (se nedenfor). Værktøjet, der anvendes i industrien, skades og kan i bedste fald slibes. Det betyder driftsstop i produktionen og økonomiske tab for træindustrien. Derfor er det vigtigt at anvende de godkendte hagl.

Hvorfor testes hagl, hvis indhold er identisk med allerede godkendte hagl?

Skovforeningen og Danske Træindustrier sørger også for, at der laves tests på hagl, som nye danske leverandører hævder er identiske med allerede godkendte hagl. Vi har nemlig tidligere oplevet, at en leverandør påstod haglindholdet i et produkt var identisk med et andet. Testen dokumenterede imidlertid, at dette ikke var korrekt. Hunters Magazine har oplevet noget tilsvarende i sine test af skovhagl. Her var det blot de ballistiske egenskaber, som var vidt forskellige mellem det nye produkt og et allerede godkendt skovhagl.