Slut med at indberette nul-forbrug af sprøjtemidler

Med ny bekendtgørelse skal skovejere ikke længere indberette nul-forbrug af sprøjtemidler i skoven. Dermed har Miljøministeriet lyttet til Dansk Skovforenings kommentarer fra høringen af bekendtgørelsen, hvor vi understregede, at nul-indberetninger er unødigt bureaukrati.

Skovejere slipper nu for at indberette nul-forbrug af pesticider i sprøjtejournaler (SJI), efter ny bekendtgørelse trådte i kraft den 1. juli og ikke længere stiller krav om indberetning fra alle jordbrugere af en vis størrelse, uanset om de bruger af sprøjtemidler. Og det er godt nyt for de mange skovejere, der hidtil har skullet gennemføre en unødvendig indberetning, selvom de slet ikke har anvendt plantebeskyttelsesmidler.

Dermed lader det til, at Miljøministeriet har taget vores kommentarer i høringen af bekendtgørelsen om sprøjtejournal til efterretning.

I udkastet til bekendtgørelsen var der lagt op til, at sprøjtejournaler skulle indberettes for alle jordbrugere med et areal over 10 ha, eller som har en omsætning på over 50.000 kr. Pr. år – uanset om de anvender plantebeskyttelsesmidler eller ej.

I høringssvaret understregede Dansk Skovforening over for Miljøministeriet, at kravene burde justeres for at undgå unødigt bureaukrati, fordi mange skovejere – særligt de mindre skovejere – ikke bruger plantebeskyttelsesmidler. Et indberetningskrav ville derfor kun føre til en masse nulindberetninger uden at tilføre værdi for hverken skovejeren eller samfundet.

Vi satte desuden helt overordnet spørgsmålstegn ved behovet for at inkludere skovbruget i indberetningskravet, fordi anvendelse af plantebeskyttelsesmidler i skovbruget generelt er meget begrænset grundet driftsformen. 

Dansk Skovforening er dermed meget tilfredse med, at Miljøministeriet har tilpasset reglerne, så der ikke skal spildes ressourcer på værdiløse nulindberetninger.

Nu vil Dansk Skovforening presse på for at gøre IT-systemet for til indberetningen kompatibelt med skovbrugskonsulenternes systemer. I øjeblikket er det kun tilpasset to IT-systemer, som er knyttet til landbruget og landbrugskonsulenterne. Det er derfor ikke muligt for skovejere at tildele fuldmagt til skovbrugskonsulenter, da skovbruget arbejder med andre IT-systemer, som ikke er kompatible med systemet i dag.