Sneen forlænger fristen for indberetning af skovtilskud

Frist for indberetning af skovtilskud udskudt til slut april 2011 for alle som fik tilsagn om tilskud til skovrejsning eller bæredygtig skovdrift (foryngelse) i efteråret/vinteren 2008.

Fik du tilsagn om tilskud til skovrejsning eller tilskud til bæredygtig skovdrift (foryngelse) i efteråret/vinteren 2008 med frist for indberetning mellem d. 20. november 2010 og udgangen af april 2011?

Og nåede du ikke at plante her i efteråret?

Så kan du glæde dig over at Skov- og Naturstyrelsen har udskudt fristen for indberetning til slut april 2011 for alle.

Baggrunden er at sneen i år er faldet uventet tidligt og har gjort efterårets plantesæson meget kort. En udsættelse af plantetidspunktet betyder naturligvis at udbetalingerne bliver udsat, herunder at plejebetalingerne så først kommer til udbetaling i 2012.