Södrasamarbejdet fortsætter uden dansk medejerskab af industrien

Södra trækker sit tilbud til danske skovejere om sælge træ på samme vilkår som Södras svenske medlemmer tilbage. Skovforeningen og Södra vil dog fortsat udvikle samarbejdet om at varetage både danske og svenske skovejeres politiske og faglige interesser.

Skovforeningens vision om at tilbyde danske skovejere et medlemskab af Södra, så danske skovejere kan sælge træ på samme vilkår som Södras svenske medlemmer og herunder blive medejere af Södras træindustrier, kan desværre ikke realiseres i øjeblikket.

Årsagen er at Södra nu har besluttet at trække sit tilbud de danske skovejere tilbage. Södras ledelse har besluttet dette med henvisning til at den økonomiske situation på markedet er ændret fundamentalt siden aftalen blev indgået i september 2008. Også besværligheder med administration af medlemskaber i andre lande påvirker beslutningen.

Skovforeningen beklager at Södra tager dette skridt. Aftalen er i dag endnu mere attraktiv, og vi kan kun beklage at skovbruget i Danmark ikke fik forankret og operationaliseret tilbuddet til konkrete medlemsleverancer mens tilbuddet stod åbent.

Vi må konstatere at vi ikke var klar til at takke ja mens tid var. Havde vi valgt at gennemføre aftalen uden forsinkelse fra dansk side, havde samarbejdet og medejerskabet i dag været en realitet og ikke kun et genkaldeligt tilbud.

Det konkrete handelssamarbejde via Skovejernes Udviklingsselskab (SEUS) lader sig hermed ikke realisere i den nuværende situation.

Det betyder dog ikke, at det i øvrigt nære og tillidsfulde samarbejde mellem Södra og Skovforeningen om sammen at varetage skovejernes politiske og faglige interesser, nedlægges. Dette samarbejde vil vi fortsat udvikle til gavn for både svenske og danske skovejere.

Skovforeningens arbejde for at skabe større værdi for de danske skovejere fortsætter, og vi vil løbende undersøge andre muligheder for samarbejde for at skabe bedre økonomiske rammevilkår.