Södrasamarbejdet stadig under udvikling

I oktober 2008 blev Skovejernes Udviklingsselskab amba, SEUS, stiftet for at tilbyde danske skovejere medlemskab af Södra. SEUS og Södra er stadig i gang med at udvikle samarbejdsmodellen. I første halvdel af 2009 konkretiseres tilbuddet til skovejerne.

I oktober 2008 blev Skovejernes Udviklingsselskab amba, SEUS, officielt stiftet med det formål at tilbyde danske skovejere et medlemskab af Södra. SEUS repræsenteres i Södras forvaltningsråd på linie med 31 sydsvenske skovbrugsområder.

SEUS har en bestyrelse bestående af fire personer, og formand for bestyrelsen er godsforvalter Jens Risom.

Danske skovejere får mulighed for at sælge træ på samme vilkår som Södras svenske medlemmer og herunder blive medejere af Södras træindustrier. Det er første gang Södra inviterer ikke-svenske skovejere ind som medejere og råtræ-leverandører på medlemsvilkår.

I praksis vil Södra først og fremmest tilbyde at købe udtyndingstræ fra danske nåleskove. Vi anser det for et stort fremskridt at danske skovejere nu kan tilbydes en sikker og attraktiv afsætning for dette produkt – og blive medejere af en forarbejdningsindustri med stor betydning for afsætningen af dansk træ.

SEUS og Södra er nu i gang med at udvikle samarbejdsmodellen. Markedsudviklingen for råtræ de seneste måneder viser med al tydelighed hvor vigtig det er at skabe langsigtede og effektive værdikæder for skovenes produkter, så også danske skovejere kan tilbydes attraktive handelsmuligheder.

I første halvdel af 2009 vil vi åbne mulighed for at danske skovejere kan tegne medlemskab af SEUS, og vi vil konkretisere tilbuddet til skovejerne.