Søg projektmidler til lokale indsatser for natur og biodiversitet

Du kan frem til 1. februar 2021 søge om midler til lokale indsatser for natur og biodiversitet gennem Den Danske Naturfond.

Den Danske Naturfond skal forbedre naturtilstanden og vandmiljøet i Danmark.

I 2021 er der afsat en pulje på op til 15 mio. kr. til støtte af lokalt forankrede projekter, som kan sikre og forbedre eksisterende naturområder eller som kan skabe nye naturarealer og flere levesteder for dyr og planter.

Projekterne skal være rettet mod konkrete arealer eller levesteder og støttebeløbet skal anvendes til egentlig naturgenopretning eller naturpleje på disse arealer.

Hvem kan søge?

Alle private lodsejere, foreninger og organisationer kan søge, men projektet skal gerne bygge på et samarbejde mellem flere aktører. Stat og kommuner kan medvirke i et lokalt projektsamarbejde, men kan ikke selv søge midler.

Vi lægger vægt på projekter, der

  • giver størst mulig værdi for natur og biodiversitet
  • hvis resultater og erfaringer kan bruges andre steder
  • bygger på lokale samarbejder
  • også giver gode muligheder for naturoplevelser
  • bygger på medfinansiering

Ansøgningsfrist

Du skal søge via det ansøgningsskema, som du finder på Den Danske Naturfonds hjemmeside.

Ansøgningsfrist: Senest den 1. februar 2021.