Spar co2 – byg i træ

Rambøll har, på foranledning af Foreningen Træ i Byggeriet, lavet en rapport om de CO2-besparelser, der kan opnås ved at bygge i træ og træbasserede produkter sammenlignet med konventionelt byggeri. Konklusionen er klar: Der er mærkbare CO2-besparelser at hente.

I Danmark er der fokus på de CO2-udledninger, der er knyttet til opvarmning dvs. driften af bygningen. Isolationskrav mv. har ført til at energiforbruget i hele ny-bygningens levetid nu er på niveau med det energiforbrug, der medgår til opførelsen af ny-byggeriet.

Det er med andre ord tid til at kikke på, hvor meget byggematerialerne bidrager til drivhusgasbelastningen.

Rambøll rapport fortæller om træbyggeris klimamæssige gevinster.

Byggeri: Traditionelt versus træ

Rapporten gennemgår fire forskelle bygningstyper: et enfamilies hus, en rækkehusbebyggelse, en etageejendomme og en produktionshal.

Udskiftningen af konstruktionselementerne med træ og træbaserede produkter gav for alle fire typer af byggeri en potentiel CO2-besparelse på mellem 34,5-45,2%.

Fremskrives byggeriets udvikling frem mod 2030, kan CO2-besparelserne ved at bygge i træ spille en vigtig rolle i målet om at reducere CO2-udledningen med 70 procent i 2030.

Læs mere i næste nummer af Skoven

Tidsskriftet Skoven bringe i oktober en længere artikel om rapportens metode og konklusioner.