Stadig ingen aktiviteter i Handelsudvalget

Danske Skoves Handelsudvalg holder sig fortsat inaktivt indtil det er afklaret hvad udvalget må og ikke må. Skovforeningens almindelige markedsinformation fortsætter med det uforandrede mål at fremme gennemsigtighed for at fremme fri konkurrence.

Danske Skoves Handelsudvalg holder sig fortsat inaktivt. Det har udvalget gjort siden Konkurrencestyrelsen i januar 2007 indledte en undersøgelse af om der er foregået konkurrencebegrænsende aktiviteter i udvalget.

I maj overgav Konkurrencestyrelsen sagen til bagmandspolitiet (Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet) som i september tog på et ekstra kontrolbesøg hos virksomheder og personer tilknyttet Handelsudvalget. Vi afventer nu om politiet vil frafalde sagen eller sigte Skovforeningen og/eller andre af Handelsudvalgets medlemmer. Vi ved ikke hvornår dette spørgsmål bliver afklaret.

Fortsat markedsinformation

Handelsudvalget ligger fuldstændig stille medens sagen pågår, men Skovforeningens almindelige markedsinformation fortsætter. Foreningens mål er uforandret at fremme gennemsigtighed på træmarkedet for at fremme den frie konkurrence.

Skovforeningens medlemmer kan følge den nyeste markedsinformation på hjemmesiden, herunder en beskrivelse af markedssituationen og de vigtigste indikatorer, den nyeste prisstatistik for råtræ, aktuelle udenlandske træpriser, kurver over den historiske prisudvikling og et konjunkturbarometer. En lidt ældre prisstatistik er åben for alle på hjemmesiden.

Konsekvenser for Skovforeningen

Sagen koster Skovforeningen arbejdstid og advokattimer. Det er ikke særlig produktivt, men nødvendigt. De budgetmæssige konsekvenser kan vi ikke vurdere før vi ved om politiet vil forfølge eller henlægge sagen.

Konsekvenserne for vores fremtidige markedsinformation kan vi heller ikke sige noget om endnu. Det afhænger naturligvis af sagens videre forløb.