Stadigt stigende risiko for naturbrande

Tørken fortsætter og risikoen for naturbrande stiger, Derfor skærper flere kommuner afbrændingsforbud. Spansk ekspert vurderer at vi kan se frem mod flere somre med tørke.

Med den fortsatte tørke skærper flere kommuner nu afbrændingsforbud yderligere. Det betyder at det nu flere steder er helt forbudt at anvende kul-grill. Fx i sommerhusområder.

Forbuddet skærpes på grund af den stadigt stigende risiko for naturbrande.

På beredskabsstyrelsens hjemmeside kan du finde information om de aktuelle afbrændingsforbud.

Spansk ekspert i skovbrande advarer

Med et stigende antal daglige naturbrande har beredskabsstyrelsen fået hjælp af en spansk ekspert i skovbrande.

Han vurderer at hvis tørken fortsætter to uger endnu så står vi i en alvorlig situation og vi bør være bekymrede.

Se artikel og et kort videoklip fra TV2 Lorry.

Han vurderer også at vi i Danmark kan se frem mod flere somre med tørke.

Dansk Skovforening samler erfaringer

Dansk Skovforening følger tæt med i udviklingen af tørkesituationen og de risici den medfører.

Vi vil efter sommeren vurdere hvilke tiltag der kan være hensigtsmæssige at gennemføre, så vi står bedre rustet næste gang vi oplever en sådan ekstrem tørke.