Staten sælger nu certificeret træ

Fra Nyhedsbrevet Skov og Natur nr. 19

I nyhedsbrevet Skov og Natur nr. 19 kan man i dag læse at staten har solgt sine første 2 partier certificeret træ. Et bestående af 100 kubikmeter ask og et med 50 kubikmeter douglasgran.

Vicedirektør i Skov- og Naturstyrelsen Jens Peter Simonsen udtaler:

Vist er der tale om beskedne mængder af træ, men ikke desto mindre er der tale om en milepæl indenfor den statslige skovdrift. Vi håber, at der også fremover vil være en efterspørgsel på certificeret træ – og at vi kan være med til at trække udviklingen i den retning. For jo flere kunder, der efterspørger det, jo bedre er det i sidste ende for naturen,

Alle statens skove skal certificeres

To statsskovdistrikter blev certificeret i maj 2006 og Miljøminister Connie Hedegaard har ved lanceringen af sin 9-punktsplan besluttet at også resten af arealet skal certificeres efter de to mest udbredte ordninger PEFC og FSC.

Grønne driftsplaner skal fremme certificering af private skove

Ministeren håber at mange private skovejere vil lægge driften om med henblik på at blive certificeret. For at fremme den udvikling gives nu tilskud til grønne driftsplaner, der kan give et godt grundlag for en certificering.