Staten udlægger 45 skove til biodiversitetsformål

Miljø- og Fødevareminister Esben Lunde-Larsen har offentliggjort listen over de 45 statslige skove, som nu skal udlægges til biodiversitetsformål.

Miljø- og Fødevareminister Esben Lunde-Larsen har i går offentliggjort listen over de 13.300 ha skov, som efter aftalen i Naturpakken fra 2016, skal udlægges til biodiversitetsformål på statens arealer. Der vil blive tale om 6.700 ha urørt løvskov, 3.300 ha urørt nåletræsskov og 3.300 ha til anden biodiversitetsskov. Sammenlægges tallet med de ca. 9.000 ha eksisterende naturskov på statens arealer, vil der være 22.300 ha skov til biodiversitetsformål på statens arealer, når aftalen er blevet fuldt ud implementeret over de kommende år.

Se listen over de skove som udlægges på Naturstyrelsens hjemmeside.

På den måde nedjusterer staten træproduktionen og fordobler statsskovarealet til biodiversitetsformål.

Arealerne der skal udlægges er udpeget med hjælp fra forskerverdenen og fordeler sig over i alt 45 områder. De vil med præcise kortlægninger og databeskrivelser blive sendt i høring i offentligheden i otte uger fra den 2. februar, mens detaljerede forvaltningsplaner for hvert af de udpegede områder vil blive sendt i høring når de er udarbejdet. Lokalbefolkningen vil blive forsøgt aktivt inddraget i denne proces.

 

Pris: 23,1 millioner kroner årligt

Prisen for øvelsen vil bliver 23,1 millioner kroner årligt, som vil gå til den gradvise udlægning og den efterfølgende forvaltning af de nye biodiversitetsskove. Naturstyrelsen skal selv finansiere en del udgiften og vil derfor i en overgangsperiode på 10, 50 og 5 år for henholdsvis urørt løvskov, urørt nåleskov og anden biodiversitetsskov udtage kvalitetstræ fra mange af de bevoksninger, der skal skabe rammerne om ny natur.