Status på skovsager: Landbrugsstyrelsen stadig ikke i mål

Landbrugsstyrelsen havde håbet at få alle tilsagn på skovrejsningssager i 2021-runden af sted inden påske, men her på den anden side af helligdagene mangler 55 ansøgninger stadig at blive behandlet, og dermed fortsætter forsinkelserne i Landbrugsstyrelsen. Langt størstedelen af alle de udestående sager er dog afslag, melder styrelsen. Flere sager er desuden stadig i høring.

Alle ansøgninger om tilskud til privat skovrejsning skulle oprindeligt have været afgjort inden udgangen af marts, men ved deadline stod det klar, at Landbrugsstyrelsen stadig manglede at behandle ca. 20 procent af sagerne. Det fik styrelsen til at melde ud, at de i stedet regnede med, at alle tilsagn ville være givet inden påske. Men i dag er alle sagerne stadig ikke behandlet, oplyser styrelsen.

Inden påske nåede vi at sagsbehandle 85 procent af sagerne (i alt, red.). Det svarer til, at vi frem til påske sendte 19 ekstra tilsagn ud, siger Frank Kargo, enhedschef i Landbrugsstyrelsen, som opdatering til den status, han gav Dansk Skovforening i begyndelsen af april, hvor styrelsen manglede at behandle 74 ud af 381 sager.

Det betyder, at vi lige nu mangler 55 sager, hvor størstedelen er afslag. Der kan dog komme enkelte tilsagn endnu, fordi vi stadig mangler at få oplysninger fra nogle ansøgere, siger Frank Kargo.

Hvis ingen eller kun enkelte af de resterende sager får tilsagn betyder det, at afslagsprocent bliver højere i 2021-runden end i tidligere. Afslagsprocent plejer ifølge styrelsen at ligge på 8-10 procent, og styrelsen har tidligere meldt ud, at de ikke regnede med, at der ville komme flere afslag i år, men hvis alle de resterende sager bliver til afslag, svarer det til en afslagsprocent over 14 – en stigning i andelen af afslag på op til ca. 80 procent.

Styrelsen opfordrer igen ansøgere, der endnu ikke har fået svar, til at tjekke, om der ligger et høringsbrev på deres sag, der efterspørger ekstra oplysninger.

Hvis vi ikke får dem (de ekstra oplysninger, red.), kan vi være nødt til at give afslag, så jeg vil gerne opfordre til, at ansøgere, som ikke har modtaget svar, tjekker, om de har modtaget et høringsbrev, siger Frank Kargo.