Status på stormfaldssagerne

Naturstyrelsen lover i dag at alle tilskudsager efter stormfaldet i 2013 vil være behandlet inden udgangen af februar

Naturstyrelsen har i dag sendt en nyhed ud om status for behandling af stormfaldstilskudssagerne.

Styrelsen lover således nu, at de sager hvor de har modtaget alle nødvendige oplysninger (T2), vil være færdigbehandlede og oprydningstilskuddet udbetalt inden udgangen af februar 2016. Der er kun ganske få sager hvor Styrelsen endnu ikke har modtaget samtlige efterspurgte yderligere oplysninger.

Styrelsen vil samtidig foretage løbende sagsbehandling og udbetaling på de T3-ansøgninger der er indsendt.

Håber på bedre ordning fremadrettet

Fra Skovforeningen finder vi det meget beklageligt at behandlingen af sagerne har taget så lang tid. Det blev i sommeren 2015 lovet at alle ansøgningerne ville være behandlet inden nytår og den deadline nåede de beklageligvis ikke. Vi håber derfor meget at den nye deadline holder.

En del af årsagen til det langstrakte forløb er den meget administrativt tunge ordning, samt at betingelserne for ordningen var meget længe om at komme på plads. Det er svært at gøre noget ved bagudrettet. Derimod arbejder Skovforeningen hårdt for at der bliver lavet en ny stormfaldsordning, som bliver lettere administrativt både for skovejerne og myndighederne.