Stigende interesse for energiflis

Flere energitunge industrier skifter brændselsvalg fra naturgas til flis. Det kan give stigende flispriser for skovejerne og forbedre økonomien i tyndingshugsterne.

Flere energitunge industrivirksomheder er langt fremme i planlægningen med at ændre brændsel fra naturgas til flis. De voksende oliepriser og indførelsen af det nye CO2-kvote system har gjort det mere attraktivt at satse på biobrændsler.

Flisen anvendes i de private produktionsvirksomheder til at lave varme og procesdamp.

For den kommende sæson tales der i markedet om flispriser på 40 kr/gigajoule, hvilket er væsentligt over den nuværende pris på omtrent 30 – 35 kr. HedeDanmark forventer i første omgang prisstigninger på 2% til den kommende fyringssæson, men det er ikke utænkeligt, at prisen vil stige mere.

Vælger blot 3-4 store industrivirksomheder at gå over til flis, kan det betyde, at efterspørgsel på flis stiger med 50% i Danmark. Markedskræfterne vil i givet fald sørge for, at prisen på træflis vil stige betydeligt i Danmark. For skovejerne betyder det, at økonomien i tyndingshugst af nåletræbevoksninger langsomt forbedres.

Stigende efterspørgsel i udlandet og stigende fragtrater har medført, at der ikke længere er en betydelig prisforskel mellem flis fra danske skove og importeret flis.