Stigende priser på gran i Tyskland og Østrig

Efterspørgslen på rundtræ af gran i Tyskland er fortsat høj ved indgangen til april. Flere savværker rapporterer om flaskehalse i forsyningen af råtræ. Under tegningen af nye kontrakter er tendensen for granpriserne opadgående.

Samme billede ses i Østrig, hvor hugsten i 1. kvartal har ligget 20-30% lavere end normalt. Det skyldes høje snedybder, som har virket hindrende for skovningen. Effekten har i de seneste uger været mangel på råtræ og nedsat produktion på nogle savværker. Markedsanalytikere vurderer, at priserne på rundtræ af gran også i de kommende uger vil stige i Østrig.

For danske skovejere er denne udvikling positiv, da dansk træ i øjeblikket afsættes til disse eksportmarkeder. Det er derfor forståeligt, at prisudviklingen for rundtræ af dansk gran fra 4. kvartal af 2005 til 1. kvartal af 2006 var opadgående.