Større fokus på faunakriminalitet

Styrket efterforskning og hårdere straffe er blandt ønskerne til Justitsministeren og Miljøministeren fra Dansk Skovforening og 6 andre organisationer efter flere nylige eksempler på faunakriminalitet.

Efter flere mediehistorier om forgiftede rovfugle og efter diskussion i Vildtforvaltningsrådet har Dansk Skovforening sammen med 6 andre organisationer repræsenteret i rådet skrevet til Miljøministeren og Justitsministeren med at ønske om at der sættets større fokus på faunakriminalitet.

Vi efterlyser mere klare politiske signaler om at faunakriminalitet er uacceptabelt, og ønsker at der oprettes et tætte samarbejde og erfaringsopbygning mellem Miljøstyrelsen, som er myndighed for fx jagt- og naturlovgivningen og Politiet, som skal efterforske overtrædelserne. Rammerne og ressourcerne til det arbejde skal styrkes.

Vi peger på fire overordnede fokusområder:

  • Styrket efterforskning: Erfaringsopbygning og specialisering i efterforskning hos Politiet.
  • Hårdere straffe: Øget anvendelse af den nuværende strafferamme.
  • Styrket myndighedstilsyn: Der er behov for at prioritere resurser til at øge tilsynet.
  • Styrket samarbejde på tværs af ministerierne og ligeledes erfaringsudveksling mellem landsdelene.

Download

Læs hele henvendelsen fra organisationerne (PDF-fil):