Største overskud i ti år for de danske skove

Dansk Skovforening udgiver hvert år regnskabsstatistikken “Private skoves økonomi”, og i år viser den, at de private danske skoves overskud ikke bare er markant højere i 2021 end året før, men også ligger på det højeste niveau i ti år. Vi mangler dog indberetning fra flere danske skovejendomme for at kunne give et bedre overblik over skovenes økonomi – et vigtigt værktøj for både skovejere og foreningens politiske arbejde.

Dansk Skovforening har hvert år siden 1938 udgivet en statistik over de private skoves økonomi. Rapporten for skovenes økonomi i 2021 er netop blevet færdig, og den viser et markant øget overskud i forhold til 2020. Det samlede overskud for den traditionelle skovdrift er således steget fra 280 kr./ha til 725 kr./ha. Det er en stigning på 38 procent sammenlignet med året før og tilmed det højeste resultat i de seneste ti år. 

Gunstige priser på træ og en øget hugst har hjulpet det gode resultat på vej. Derudover er der sket en lille stigning i indtjeningen ved bivirksomhed, hvor jagtlejen forsat spiller en afgørende rolle. Siden 2010 har bivirksomhedsindtægten været over 900 kr./ha.

Økonomien for de private skove kan fremstilles i en modelberegning, som giver et overskud på 907 kr./ha som vist i figuren nedenfor. Beregningen er baseret på følgende forudsætninger:

  • Resultatet for Private Skoves Økonomi 2021
  • Modelejendom belån med 50 procent af den offentlige vurdering og med renteniveau svarende til gennemsnitsrenten for jordbrug i 2021
  • Uden aflønning af ejeren

Brug for mere data

Dategrundlaget for Private skoves økonomi er desværre mindre igen i år, og dermed fortsætter den faldende tendens i indberetninger fra de private danske skovejendomme fra de senere år.

I alt hr 64 ejendomme indberettet deres regnskabstal for 2021 til Dansk Skovforening. Det svarer til, at tallene i statistikken dækker til 33.310 ha – et faktum, der skal holdes i mente ved brug af statistikken.

Når Dansk Skovforening trods usikkerheden på grund af den lille mængde data alligevel fortsætter med at udgive Private skoves økonomi skyldes det, at opgørelsen er den eneste af sin slags, og der er behov for en sådan publikation, både af hensyn til vores arbejde i Dansk Skovforening, hvor statistikken er et vigtigt og stærkt politiske redskab, men også for vores medlemmer, hvor statistikken fungerer som et statistisk sammenligningsgrundlag, så det er muligt at benchmarke sin virksomhed.

Deltager du med dine regnskabstal i statistikken, får du adgang til en særlig version af Private skoves økonomi med anonymiserede resultater for de enkelte skove, så du får endnu bedre mulighed for at sammenligne egne regnskabsdata direkte med andre skove af lignende størrelse og beliggenhed.

Dansk Skovforening opfordrer til, at alle private danske skovejere bidrager til statistikken for at forbedre grundlaget for både Dansk Skovforenings arbejde og egen virksomhed.  

Sådan får du fat i publikationen

 Private skoves økonomi 2021 udgives digitalt. Er du medlem af Dansk Skovforening, kan du hente regnskabsstatistikken i medlemsafdelingen på Dansk Skovforenings hjemmeside (kræver login).

Er du ikke medlem af Dansk Skovforening, kan du købe udgivelsen ved at kontakte os.

Ønsker du at vide mere om Private Skoves Økonomi, kan du kontakte Nanna Kronborg eller Mathias Nygård Johansen fra erhvervspolitisk afdeling – se kontaktinfo her.