Største prisstigning på tømmervarer i 15 år

Prisstigningen på savværkernes produkter har ikke været større i 15 år.

Kraftige prisstigninger på byggematerialer

Prisen på byggematerialer til tømmerarbejde er steget hele 5,4 % på et år. Det er den største stigning i 15 år oplyser Danmarks Statistik (se figur 1). Mens byggeriet herhjemme har været plaget af manglende arbejdskraft, er der nu også mangel på byggematerialer, og det fører til prisstigninger. Nåletræssavværkerne producerer på et meget højt niveau, og opnår så kraftige prisstigninger på deres varer, fordi byggeriet herhjemme og i Tyskland boomer.

Tysk byggeri trækker prisen på råtræ op

Den tyske byggeaktivitet er steget med hele 18% på et år. Der er flaskehalse i forsyningen af byggevarer, hvilket ses som kraftige prisstigninger (+ 20-40 %) på de tyske skårne produkter (figur 2). Savværkerne skærer i et højt tempo og prisen på korttømmer i det sydlige Tyskland er nu omtrent dobbelt så høj som i Danmark. I den nordlige delstat tæt på Danmark, Mecklenburg-Vorpommern (se kort), handles langtømmer af middelkvalitet (BC 2 b) til 70 EUR/m3.

Positiv udvikling for skovejerne

Efter to stormfald i 1999 og 2005, hvor priserne på råtræ raslede ned, er der nu grund til optimisme. Vi har i skovbruget al mulig grund til at glæde os over fremgangen for savværkerne – for i sidste ende kan denne udvikling måske smitte af på skovejerne i form af højere priser.

Prisen på tyske byggevarer er eksploderet i 2. kvartal af 2006, og det gavner de danske savværker som eksporterer til Tyskland.