Stop for bestilling af nye skovskilte

De nye skilte til private skove har været så stor en succes, at vi nu må lukke for bestillinger. Har du ikke nået at bestille de ønskede skilte, kan du i stedet bestille nye klæbere til dine eksisterende skilte.

 

Interessen for bestilling af nye skovskilte har været så stor, at vi i Dansk Skovforening nu må lukke for bestillinger.

Baggrunden er, at skovskiltet netop har gennemgået en fornyelse efter ønsker om bedre kommunikation af adgangsreglerne i privat skov, så skiltet er mindre teksttungt og i højere grad kommunikerer reglerne visuelt. På det nye skovskilt er bl.a. brugt piktogrammer, som formidler de vigtige adgangsregler til skovgæsterne.

Med relanceringen af skovskiltet følger også en ny pulje til forsendelse af skilte fra Miljøstyrelsen. Og relanceringen har været så stor en succes, at vi desværre nu er nødt til at lukke for bestillinger, fordi puljen er opbrugt.

Det betyder desværre også, at vi ikke kan garantere, at alle dem, der på nuværende tidspunkt har afgivet en bestilling på skovskilte, også vil kunne modtage de ønskede skilte.

Vi arbejder på fuldt tryk for at få så mange bestilte skovskilte sendt af sted, som finansieringen tillader, og det sker efter først til mølle-princippet. Derefter får vi et overblik over, hvor mange af de nyproducerede skovskilte der eventuelt vil være tilbage, og herefter vil vi afsøge andre muligheder for at få de resterende nye skovskilte ud til de skovejere, der endnu ikke har modtaget skilte.

Det kan fx blive via egen afhentning, selvbetalt forsendelse eller lign. Vi vender tilbage med yderligere information, når vi ved, hvad der vil være muligt.

Alternativ løsning

Der findes også en anden mulighed for at implementere den nye kommunikation af adgangsregler i sin skov, hvis man i forvejen har skovskilte opsat: I så fald kan man blot udskifte klæberen på et eksisterende skilt med det nye design.

Den nye klæber kan erhverves ved at kontakte skilteproducenten www.pe-andreassen.dk. En klæber koster ca. 60 pr. stk., som skovejeren selv betaler.

Skilteproducenten kan vejlede om procedure for opsætning af ny klæber.