Stor brandfare i naturen

Undgå brug af åben ild og tobaksrygning i naturen.

Vi har haft en lang og varm tørkeperiode i Danmark og på DMI’s tørkeindeks kan du se at der er høj eller forøget risiko for tørke i en stor del af Danmark.

Tørke betyder at der er stor brandfare i naturen. Selvom der nogle steder er faldet tordenbyger de seneste dage, har det ikke reduceret brandfaren.

Så pas på, når du færden i naturen.

Brandfaren er stor, når naturen er tør.

Forbud mod brug af ild

Vær opmærksom på, at tobaksrygning er helt forbudt i tiden fra 1. marts til 31. oktober i nåletræsplantager, i unge løvtræs- og nåletræskulturer, på lyngklædte arealer samt i nærheden af disse arealer.

Herudover er det i skove, på udyrkede arealer og på bevoksede klitfredede arealer altid forbudt at tænde bål, bruge grill eller andet der kan medføre risiko for brand.

De mange brande i den seneste tid er et kedeligt bevis på den betydelige risiko, der er ved brug af åben ild i naturen i denne tørre tid, hvilket også har medført, at adskillige kommuner har indført et totalt afbrændingsforbud.

Ser du, at der er opstået en brand i naturen, så ring 112.