Stor hugst i skovene i 2006

De danske skove øger hugsten. I 2006 blev hugget 2,4 millioner m3. Den øgede hugst er gode nyheder for miljøet og for skovene. Der er stadig et stort overskud af træ i Danmarks skove.

De danske skove øger hugsten. Det viser hugststatistikken for 2006 som Danmarks Statistik netop har offentliggjort: Hugsten var 2,4 millioner m3, og det er 25 % mere end i 2004 som var det seneste år uden stormfald. Hugsten i 2006 var den største i 20 år, bortset fra 2000 og 2005 hvor orkaner rasede.

Den øgede hugst er gode nyheder. Træ er det mest miljøvenlige råstof der findes, så skovene forsyner danskerne med bæredygtige råvarer til huse, emballage og varme.

Og selv med den øgede hugst i 2006, er der stadig et stort overskud af træ i Danmarks skove: Skovene vokser med cirka 5 millioner m3 træ om året, så det er kun halvdelen af denne tilvæksten der tages ud af skovene.
Hugst i danske skove 1989-2006, Danmarks Statistik.

Den større hugst ender som huse, emballage, papir og energi

Bedre træpriser er en oplagt forklaring på den øgede hugst. 2006 var især præget af stor efterspørgsel på nåletræ, mens hugsten af løvtræ forblev uændret.

Halvdelen af den forøgede hugst bestod af gavntræ, som ender som byggevarer, emballage eller papir. Den total hugst af gavntræ steg til 1,2 millioner m3.

Den anden halvdel af den forøgede hugst bestod af flis og andet energitræ som fx varmeværker og industrier fyrer op med. Energitræhugsten steg til 750.000 m3.

Produktionen af brænde til private var uændret – cirka 400.000 m3.
Hugst.

Dobbelt så meget ren energi fra skovene på 10 år

På 10 år er hugsten af træ til energi (brænde og flis) fordoblet fra 600.000 m3 til 1,2 millioner m3. Dette svarer til brændværdien af 200.000 tons olie. Det er hvad de danske skove har sparet naturen for. Det svarer til cirka 3 % af Danmarks totale olie forbrug.