Stor interesse for skovkredsmøder i 2024

Nu er det årlige møde i vores fire skovkredse veloverstået. Her mødes medlemmer og repræsentanter fra foreningen for at vende både lokale og nationale dagsordener i skovbruget. Og takket være lokale indsatser nyder møderne stor opbakning rundt om i landet.

Som en del af Nordlige Jyllands skovkredsmøde blev fremmødte medlemmer vist rundt på Grønagergaard Savværk ved Silkeborg. Foto: Anders Frandsen

Foråret igennem har Dansk Skovforening traditionen tro afholdt møder i foreningens fire, geografisk bestemte skovkredse.

Her mødte i alt ca.130 medlemmer op rundt omkring i landet, hvor også Dansk Skovforenings direktør deltog:

”Det er dejligt at opleve så stor interesse for vores skovkredsmøder, hvor vi kan se hinanden i øjnene og drøfte såvel lokale som nationale anliggender. Det er en central del af vores forening, og jeg er altid glad for at mødes med vores medlemmer,” siger Anders Frandsen

Årets flotte fremmøde kan ikke mindst tilskrives de ihærdige formænd og næstformænd for de fire skovkredse, fortæller seniorkonsulent Marie-Louise Bretner, der koordinerer møderne fra Dansk Skovforenings side:

”De gør en aktiv indsats og bliver år efter år ved med at finde på nye arrangementer, der kan tiltrække så mange medlemmer som muligt til møderne,” siger hun og henviser til de ekskursioner, der ofte følger med skovkredsmøderne.

I år mødtes fx den Nordlige Jyllands Skovkreds på Grønagergaard Savværk ved Silkeborg, hvor fremmødte medlemmer blev vist rundt, mens den Sjællandske Skovkreds var en tur i skoven for at se på foryngelse af bøgekulturer på den tunge, falsterske lerjord ved Corselitze Gods.

Det store fremmøde betød enkelte steder, at deltagerantallet oversteg de fysiske rammers bæreevne.

“Det er vi selvfølgelig ærgerlige over. Vi prøver altid at finde lokaler, der har en passende størrelse, og som selvfølgelig kan rumme alle. Men når vi pludselig oplever langt større interesse end tidligere, og de sidste tilmeldinger indløber i dagene op til møderne, så kan det være svært at nå at finde andre lokaler. Det husker vi at være opmærksomme på til næste år,” siger Marie-Louise Bretner. 

Status på foreningens arbejde

Ved skovkredsmøderne gjorde direktør i Dansk Skovforening, Anders Frandsen, også status over nogle af de opgaver, der i øjeblikket fylder meget i foreningens arbejde for at sikre skovbruget de bedst mulige vilkår.

Fx kunne fremmødte medlemmer høre om Partnerskab for Dansk Skovbrug og arbejdet med den skovkampagne, der har løbet over skærme og aviser foråret igennem, og som vil fortsætte i efteråret.

Derudover har de politiske forhandlinger i den netop afsluttede Grønne Trepart også fyldt meget på skovkredsmøderne, ligesom det overståede valg til Europa-Parlamentet også fyldte en del, fortæller Anders Frandsen:

”Stadig mere regulering af skoven kommer fra EU, og det er derfor af stor betydning, hvordan parlamentet sammensættes, og hvilke sigtelinjer der kommer til at præge den kommende EU-Kommission.”

Også biomasse, skovstatistik, muligheden for opsætning af vindmøller i skov samt status på forhandlingerne om jagt på udsat fuglevildt fik plads på møderne.

Næste år inviterer Dansk Skovforening igen til møder i de fire skovkredse, som du kan læse mere om på vores hjemmeside.