Stormen Malik efterlader kun få spor i skoven

Natten mellem lørdag og søndag passerede stormen Malik landet. Heldigvis ser den ud til kun at have skabt spredt fald i skovene, men det er alligevel en god idé at gennemgå bevoksningerne for farlige træer.

Med vindstød på orkanstyrke og en middelvind de fleste steder over stormstyrke passerede stormen Malik landet natten mellem lørdag og søndag. Broerne blev lukket, og DSB måtte indstille driften flere steder.

Heldigvis ser det ud fra de første meldinger fra Dansk Skovforenings skovkredse ud til, at stormvejret kun i begrænset omfang har givet skader i skovene. Særligt ældre og svækkede enkelttræer er væltet, og der er observeret spredt fald, typisk i bevoksninger der er tyndet for nyligt. Og det er billigt sluppet, fordi den seneste tids våde vejr ellers gav risiko for større skader.

Når vinden har lagt sig endeligt, kan det være en god ide at gennemgå bevoksninger langs veje og stier, hvor der færdes mange mennesker, for at få sikret de steder, hvor blæsten har skabt farlige træer.

Hvornår kan der konstateres stormfald?

Dermed ser det umiddelbart ikke ud til, at der kan konstateres stormfald i denne omgang. For at det kan ske, skal der i en landsdel være væltet eller knækket træer svarende til mindst ét års hugst i den pågældende landsdel eller på landsplan være væltet eller knækket mindst én million m3 træ. Det er Stormrådet, der afgør, om der har været stormfald på baggrund af udtalelse fra Danmarks Meteorologiske Institut og Miljøstyrelsen.