Stormen Urd satte kun få spor i skovene

Stormen Urd der hærgede i juledagene forårsagede heldigvis kun få og spredte skader i skovene.

Med den varslede julestorm sad mange skovejere med nerverne uden på tøjet i julen.

Skovejerne frygtede at de endnu engang skulle vågne op til større områder med væltede og knækkede træer. Både fordi det er en meget ubehagelig oplevelse at se skovenes produktionsapparat ligge i ruiner, fordi det giver store økonomiske tab, men også fordi der består en stor usikkerhed på grund af manglen på en velfungerende stormfaldsordning.

Skovforeningens skovkredse har vurderet stormskaderne. Det overordnede billede er at der ikke er sket større stormfald. Der er kun meldinger om enkelte væltede træer.

Så skovejerne kan ånde lettet op denne gang.