Stormfaldsforsikringernes fremtid

Danmarks skove er lige nu ikke forsikringsdækket ved stormfald. Forsikringerne ophørte pr. 1. september 2006.

Danmarks skove er lige nu ikke forsikringsdækket ved stormfald. Forsikringerne ophørte pr. 1. september 2006.

Skovforeningen arbejder fortsat intenst sammen med Forsikringsmæglerfirmaet Aon for at finde en forsikringsordning med acceptable vilkår for skovejerne.

I første omgang koncentrerer vi os om at finde en løsning på basisforsikringen. Skovejere, der har modtaget tilskud til genplantning efter stormfaldene i 1999 og i 2005, er forpligtet til at opretholde en basisforsikring uafbrudt i 15 år efter sidste udbetaling af tilskud. Kun skove der har tegnet basisforsikring kan modtage tilskud til genplantning ved kommende stormfald.

Derfor haster det med at finde en løsning så det igen bliver muligt at tegne en basisforsikring. Løsningen skal indebære at forsikringerne tegnes med tilbagevirkende kraft fra 1. september 2006.

Flere forsikringsselskaber arbejder fortsat seriøst med at afgive konkrete tilbud, men endnu er vi ikke så langt, at der kan indgås en aftale.

Skovforeningen har orienteret Skov- og Naturstyrelsen om situationen. Vi har varslet at det kan blive nødvendigt at mindske udbetalingsbeløbet fra basisforsikringen for samtidig at få præmierne ned på et acceptabelt niveau. Indtil nu har udbetalingen været 7.750 kr/ha.

Det vil i givet fald være en ændring som både Stormrådet, Økonoministeriet og Miljøministeriet skal støtte.

Når hastesagen med basisforsikringen er løst, vil Skovforeningen undersøge mulighederne for at fortsætte en tabsforsikring for stormfald.