Stormfaldslagre tømmes

Den stærke efterspørgsel på byggevarer udhuler langsomt stormfaldslagrene.

Svenske savværker skærer på fuld damp

Södra er nu i fuld gang med at tømme lagrene af stormfaldstræ. I oktober var der hentet ½ million m3 ud af i alt 4 millioner m3. Det første der blev hentet var fyrretømmer, og nu mangler der altså 3½ million m3 grantømmer. Det ventes at lagrene er tømt i 1. kvartal 2009.

2,3 mio m3 cellulosetræ på lager

Södra her 2,3 mio. m3 cellulosetræ på lager (men ikke på vandlager). Dette træ har rent teknisk fungeret bedre end forventet i produktionen, men det giver lavere udbytte og lavere kvalitet. I løbet af vinteren vil man se på om man skal justere kravene til friskhed.

Mindre svensk råtræ eksporteret

Lige efter stormfaldet blev der snakket meget om at der skulle eksporteres store mængder stormfaldstræ, og at dette kunne påvirke råtræmarkederne. Men det er altså under 1/10 af Södras træ som er kommet ud af Sverige, og det meste er gået nordpå.

Også i Danmark skæres der på fuld damp hos savværkerne

I Sverige er priserne på byggevarer steget markant i de seneste kvartaler. Det samme gør sig gældende i Tyskland. Det er derfor ikke underligt, at vi i Danmark også oplever en høj produktion på savværkerne, som mærker en stærk efterspørgsel på byggevarer fra både det danske marked og eksportmarkedet. Priserne på europæiske byggevarer er steget meget på grund af vækst i byggeaktiviteten. Alene i Sverige er antallet af byggetilladelser i første halvår af 2006 steget med 15% i forhold til samme periode sidste år. Samme udvikling ses i Tyskland hvor udstedelsen af byggetilladelser er vokset med 16%.

Stigende granpriser i Tyskland som følge af den høje efterspørgsel på nåletræ

Udviklingen i Tyskland har igennem de seneste måneder ført til pæne prisstigninger på nåletræet, og der blev i oktober handlet grantømmer i Niedersachsen (Nordtyskland) til priser omkring 75 EUR/m3 svarende til en dansk pris over bark på 480 kr/m3 for råtræ af gran (B 2b).

Priserne på råtræ i Sverige kan sammenlignes med danske priser

Alt træ i Sverige opmåles under bark. 1 m3fub (fastmasse under bark) = 1,14 m3fob (fastmasse over bark).

For at få en svensk pris i kr pr kubikmeter under bark omregnet til en dansk pris over bark, skal man altså trække 14% fra og herefter korrigere for valutaforskellen. I øjeblikket betyder kursforskellen, at man skal trække yderligere 18% fra den svenske pris for at få en sammenligningspris i danske kroner.