Stormfaldsloven 1. behandlet i Folketinget

Samtlige partier i Folketinget udtrykte stor tilfredshed med lovforslaget, der også indeholder ændringer i stormflods- og oversvømmelsesordningen. Både Skovforeningen og embedsmænd blev rost for vedholdende indsats af Venstres ordfører, se videoklip.

Folketinget har den 23. november 2017 1. behandlet stormflods- og stormfaldsloven. Se forslaget her: Lov om ændring af lov om stormflod og stormfald (PDF-fil).

Alle partier støttede op omkring forslaget, og Venstres ordfører Hans Christian Schmidt fremkom med forslag til enkelte mindre ændringer, som vi er enige i.

Ændringerne vedrørte:

  • Enkelte elementer i ikrafttrædelsesbestemmelserne.
  • Skovbrugsforskningens repræsentation i Stormrådet.

Hans Christian Schmidt roste såvel Dansk Skovforening for en vedholdende indsats samt Erhvervsministeriets embedsmænd, der har udvist stor professionalisme i forberedelsen af forslaget. Vi kan også tilslutte sig rosen til embedsmændene.

Med den tilslutning, som Folketingets partier har givet forslaget under 1. behandlingen, må vi kunne forvente en hurtig og let 2. og 3. behandling.

Skovforeningens høringssvar til lovforslaget kan læses her: Bemærkninger til forslag til lov om ændring af lov om stormflod og stormfald (PDF-fil).