Stormfaldsordningen aktiveres ikke i denne omgang

Stormrådet har besluttet at stormfaldet 28. oktober ikke var stort nok til at aktivere stormfaldsordningen. Det viser at ordningen bør ændres - nogle skove, især i Sønderjylland, blev nemlig katastrofalt hårdt ramt.

Stormrådet har besluttet at stormfaldet 28. oktober ikke var stort nok til at aktivere stormfaldsordningen med basisforsikring og tilskud til gentilplantning. Stormfaldslovens betingelse for at aktivere ordningen er at der i en landsdel er faldet mere end 1 års normalhugst.

Det er uklart hvad loven og Stormrådet forstår ved ”en landsdel”.

Vurdering af stormfaldets omfang

Naturstyrelsen vurderer at stormfaldet 28. oktober i statens skove omfattede i alt omkring 110.000 m3, hvoraf højst 10% er løvtræ. De 80.000 m3 faldt i Sønderjylland.

Skovforeningen skønner at det samlede stormfald var omkring 300.000 m3, svarende til cirka 1/10 af et års hugst på landsplan.

Tallene er fortsat usikre.

I Nordtyskland (Schleswig-Holstein) er det officielle skøn at der også faldt 300.000 m3, svarende til over et halvt års hugst i de berørte dele.

Skovforeningen vil tage sagen op politisk

Det aktuelle stormfald viser tydeligt at skove kan være katastrofalt hårdt ramt selv om landsdelens samlede stormfald ikke overstiger et års normalhugst.

Det er meningsløst at ramte skove bliver afskåret fra både forsikringsdækning fra egen tegnet forsikring og fra gentilplantningsordningen.

Den geografiske betingelse må fjernes fra stormfaldsloven. En bedre betingelse kunne fx være baseret på meteorologiske data for området.