Stormfaldstræ skal være fjernet fra brakarealer

Efter stormfaldet 8. januar 2005 fik skovejere tilladelse til at oplagre stormfældet træ på egne udtagne og udyrkede arealer – og samtidig opretholde retten til at få tildelt betalingsrettigheder og udbetalt støtte for arealerne. Tilladelsen gjaldt frem til den 31. december 2006.

Derfor skal alt stormfældet træ nu være fjernet fra de udtagne og udyrkede arealer.

Ellers kan det få konsekvenser for retten til betalingsrettigheder og udbetaling af støtte.